ℹ️ Persbericht

PERSBERICHT

Nieuwe Exploitant refurbished.nl, Verhoogd Tarief, AI Inzet, en Striktere Verzendvoorwaarden

15-05-2024 – De beheerder van de activa die voorheen door refurbished.nl B.V. werden geëxploiteerd, erkent de impact van het recente faillissement op klanten en leveranciers en is toegewijd aan het vinden van oplossingen voor de ontstane situatie.

Nieuwe exploitant met verbeterde efficiëntie en bedrijfsresultaten
Refurbished.store International B.V. streeft ernaar de operatie efficiënter te laten verlopen door gebruik van geavanceerde technologieën zoals AI. Daarnaast zal er een tariefsverhoging voor verkopers worden doorgevoerd om een gezond bedrijfsresultaat te waarborgen, wat de continuïteit van het bedrijf verzekert.

Verscherpte verzendvoorwaarden
Verkopers moeten op werkdagen binnen 24 uur een bestelling versturen. Bij overschrijding van deze termijn ontvangt de verkoper een waarschuwing en moet de bestelling binnen de volgende 24 uur verzonden worden. Als dit niet gebeurt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en het bedrag teruggestort aan de klant.

Een gedeelde verantwoordelijkheid
We erkennen dat faillissementen verliezers achterlaten, waaronder consumenten, leveranciers, investeerders en medewerkers. refurbished.nl B.V. heeft in acht jaar tijd echter ook veel positieve bijdragen geleverd. Zo heeft het bedrijf de markt voor refurbished producten vormgegeven, innovatieve gradatiesystemen geïntroduceerd, en een voorbeeldfunctie vervuld voor de hele sector. Bovendien heeft refurbished.nl B.V. naar schatting 20 miljoen kilogram CO2 bespaard. Het faillissement werd mede veroorzaakt door economische uitdagingen zoals de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne, naast toenemende internationale concurrentie.

Een positieve toekomst
Refurbished.store International B.V. is optimistisch over de toekomst. Het platform beschermt consumentenrechten en zorgt voor veilige transacties. We zetten ons in om een marktleidende positie in Nederland en België te behouden en breiden de aanwezigheid in andere Europese markten verder uit. Ons doel is om een toonaangevend, betrouwbaar, Nederlands refurbished platform te worden in Europa, en zo bij te dragen aan belangrijke Europese duurzame doelen.

We waarderen uw vertrouwen en kijken ernaar uit om deze uitdagingen gezamenlijk aan te pakken.


Schuldeisers van voormalig exploitant refurbished.nl B.V. kunnen zich melden bij curator mr. C. Kerkers via refurbished@holla.nl