Garantievoorwaarden

Op refurbished.nl koop je met zekerheid een refurbished smartphone, tablet of laptop met 3 jaar garantie.

Hardware garantie
Je (refurbished) product koop je met garantie op de hardware met uitzondering van slijtage gevoelige onderdelen. Per product wordt aangegeven wat de garantieperiode is.

Garantie op meegeleverde accessoires
Op eventueel bijgeleverde accessoires zoals een simtool, kabel en lader heb je 6 maanden garantie.

Batterij
Indien de batterij binnen 36 maanden na levering niet goed functioneert wordt deze gratis door ons vervangen als dit binnen onze garantievoorwaarden valt. Onder een goed functionerende batterij wordt verstaan:

 • Een batterij met een batterijcapaciteit van tenminste 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit op de datum van levering.
 • Voor telefoons en tablets is het aantal laadcycli minder dan 500 bij levering.
 • Voor laptops is het aantal laadcycli minder dan 250 bij levering.

Uitgesloten van garantie
Sommige zaken vallen niet onder de garantie. Uitgesloten van garantie zijn:

 • Zelf-aangerichte schade 
  Elke vorm van schade die door de gebruiker zelf is veroorzaakt, zoals vocht-, val- en stootschade, evenals andere vormen van schade die door de gebruiker zijn veroorzaakt, valt altijd buiten de garantie. Producten met dergelijke schade kunnen nooit onder garantie worden verwerkt.

 • Buigen van de behuizing na gebruik
  Schade die optreedt door het buigen van de behuizing van het apparaat na verloop van tijd valt niet onder de garantie, tenzij het wordt veroorzaakt door een productiefout bij de levering.

 • Defecten na ongeautoriseerde reparaties
  Als het apparaat is gerepareerd door derden zonder toestemming van refurbished.nl, kunnen defecten die hieruit voortkomen niet onder de garantie vallen.

 • Gebruik van niet-originele onderdelen
  Als het apparaat meldingen aangeeft die wijzen op het gebruik van niet-originele onderdelen, maar het apparaat functioneert nog steeds normaal, wordt dit niet gedekt door de garantie.

 • Kosten voor herinstallatie van software en reparatieverzending
  Kosten die verband houden met het opnieuw installeren van software en het verzenden van het apparaat voor reparatie vallen buiten de garantie en kunnen als onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

 • Geplaatste screenprotectors
  Als er al een screenprotector op het apparaat is aangebracht, valt deze mogelijk niet onder de garantie..

Vloeistofschade
Sommige iPhones hebben een extra beveiliging, deze zijn namelijk waterbestendig. Dat betekent echter niet dat ze waterdicht zijn. Met de normen die Apple aanhoudt zou je bij ongeveer een meter diepte niet direct een defecte iPhone hebben. Dit soort normen zijn getest in een laboratorium en niet in de echte wereld ná gebruik. Wij raden je dan ook af te gaan zwemmen met je iPhone. Net als Apple geeft refurbished.nl géén garantie op enige vorm van vloeistofschade.

Procedure bij defecten
Als je onverhoopt een defect hebt binnen de garantie kun je (kosteloos) je bestelling retourneren aan ons reparatiecentrum waarna wij je defecte product repareren of vervangen. Klik hier om verder te gaan naar het aanmeldproces. Wanneer je een beschadigd artikel hebt ontvangen dan dien je dit altijd binnen 24 uur te melden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast biedt refurbished.nl een standaard garantie van 3 jaar. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. De periode van 3 jaar is geldig voor aankopen vanaf mei 2024.

Wanneer een klacht waarvoor een product is aangemeld niet onder garantie valt, kunnen er onderzoeks- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

Retourneren buiten retourprocedure
Wanneer u een product retourneert buiten onze retourprocedure om kunnen er transportkosten door de koerier in rekening gebracht worden. Deze extra kosten kunnen niet op refurbished.nl verhaald worden.

Onderzoekskosten (Buiten garantie)
Wanneer u een product opstuurt wat niet onder onze garantievoorwaarden valt kunnen er onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht worden. Deze kosten hiervan kunnen verschillen per verkooppartner.