Voorwaarden voor product reviews

Reviews op productpagina’s van refurbished.nl

Alle reviews op refurbished.nl zijn bedoeld om met andere klanten te delen hoe de producten, diensten en service van onze website worden ervaren. Alle klanten van refurbished.nl krijgen na de aankoop van hun product een uitnodiging waarmee ze een review kunnen plaatsen op Trusted Shops, Trustpilot of Google Mijn Bedrijf. Vanuit deze externe, onafhankelijke platformen worden reviews gegenereerd waarvan een select aantal op de website van refurbished.nl getoond worden.

De volgende zaken staan we niet toe:

Voor het doorplaatsen van reviews op onze website hanteren wij onderstaande voorwaarden. Onderstaande zaken staan wij niet toe:

 1. Je hebt het artikel niet gekocht op refurbished.nl
 2. Je hebt geen ordernummer aangegeven bij de review
 3. Je hebt geen uitnodiging ontvangen om een review te plaatsen op Trusted Shops, Trustpilot of Google Mijn Bedrijf
 4. Je review bevat ongepast taalgebruik
 5. Verwijzingen, wel of niet als URL, naar andere websites
 6. Meningen of uitspraken die niets te maken hebben met hoe je het artikel hebt ervaren
 7. Alleen maar opmerkingen over de prijs, verzending en/of verkopende partij

Rapporteren van reviews

refurbished.nl kan reviews rapporteren bij Trusted Shops, Trustpilot of Google mijn Bedrijf. Dit kan onder andere in deze gevallen:

 1. Als één of meerdere voorwaarden niet worden nageleefd.
 2. Als er persoonlijke informatie en/of gevoelige bedrijfsgegevens worden gedeeld
 3. Wanneer na controle wordt vastgesteld, of wanneer er voldoende reden is om aan te nemen dat de review nep is.
 4. Wanneer een review reclame of promotionele bevat

Een review plaatsen over refurbished.nl

Iedereen kan een review plaatsen over refurbished.nl op platformen als Trusted Shops, Trustpilot of Google mijn Bedrijf. Hierdoor worden bedrijven regelmatig in een verkeerd daglicht gezet en is het voor de consument erg lastig inschatten of een bedrijf of product betrouwbaar is. Gelukkig kunnen wij zien welke reviews afkomstig zijn van een uitnodiging, waardoor we altijd inzicht hebben in de betrouwbaarheid van een review. Daarnaast wordt er bij het plaatsen van een review altijd gevraagd om een ordernummer, die wij kunnen controleren in ons systeem.

Het is voor klanten niet mogelijk om zelf reviews op onze website te plaatsen. Klanten kunnen hun ervaringen delen via onder andere Trusted Shops, Trustpilot of Google Mijn Bedrijf.